Добавено на: 2013-03-25 16:03:02

BAT брояч

BAT файл, с помощта на който може да се проследи колко пъти самият той е бил пускан (или чрез самия него колко пъти е пускана друга програма)
@echo off
set /p counter=<count.txt
set /a counter=%counter%+1
echo %counter% > count.txt
rem do whatever you want below
start notepad.exe

bat counter брояч колко пъти how many times count брои